Małżonka Prezydenta odwiedza Repatriantów.

W Ośrodku Adaptacyjnym dla Repatriantów w Pułtusku, z okazji Dnia Dziecka, odbyło się spotkanie Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser – Dudy z dziećmi Repatriantów, którzy przebywają obecnie w Domu Polonii. Z tej okazji , dzieci przygotowały krótki program artystyczny oraz wspólnie z Panią Prezydentową wzięły udział w animacjach plastycznych, a także otrzymały małe upominki. Pierwsza Dama zwiedziła także Zamek oraz odbyła krótkie spotkanie z gronem pedagogicznym, które uczyło dzieci języka polskiego oraz historii.
Głównym zadaniem Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów jest ułatwienie powrotu do Ojczyzny osobom pochodzenia polskiego.