Strona główna

OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA REPATRIANTÓW
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
DOM POLONII W PUŁTUSKU
Ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
osrodek@repatriancipultusk.pl

Konto

W ramach ustawy o Repatriacji oraz przełomowych zmian dokonanych w tej ustawi a przyjętych przez Sejm RP jednogłośnie w maju i grudniu  2017 roku, otworzyły się nowe możliwości powrotu do ojczyzny przodków , naszych rodaków z Kazachstanu ale również Polaków z krajów części azjatyckiej byłego ZSRR.

Obecnie pobyt w Ośrodku Repatriacyjnym przewiduje 90-dniowy okres adaptacyjny, który może być wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy. Podczas pobytu w ośrodku repatrianci biorą udział w kursie nauki języka polskiego , poznają zwyczaje , tradycje i polską kulturę . Kolejnym etapem adaptacji są kursy zawodowe organizowane przez wyspecjalizowany ośrodek szkolenia zawodowego .Kluczowym momentem w niesieniu pomocy przez państwo polskie  jest pomoc finansowa na zakup lub wynajem mieszkania w kwocie do 25 tyś zł na osobę oraz kwota ok. 8,5 tyś zł /osobę na zagospodarowanie .Pomoc ta umożliwia zakup mieszkania na rynku wtórnym w małych miastach . Obecna pomoc państwa na rzecz repatriantów jest znacząca i gwarantuje posiadanie własnego choć skromnego mieszkania. Urządzenie mieszkania wymaga jednak wyposażenia czy też wcześniejszego remontu oraz wielu wydatków , jako społeczeństwo mamy możliwość uzupełnienia tej pomocy poprzez wsparcie materialne – przekazanie odzieży, obuwia, zabawek dla dzieci  oraz pomoc pieniężną. Pozwólmy naszym Rodakom z Kazachstanu wrócić do ojczyzny i złączyć się z narodem.

Jednocześnie dziękujemy z całego serca,  w imieniu obdarowanych, wszystkim Darczyńcom , którzy zechcieli wspomóc naszym Rodaków, a wszystkich tych Państwa , którzy chcą nieść pomoc w przyszłości zapraszamy do kontaktu
z nami.
osrodek@repatriancipultusk.pl

Pomoc finansową na rzecz Repatriantów można kierować na konto bankowe Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Pułtusku.
Nr konta bankowego PKO S.A. O/Ciechanów:
13 1240 5282 1111 0000 4895 5641

Historia Ośrodka w Pułtusku

Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Pułtusku powstał w grudniu 2016, kiedy to na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP Pani Beaty Szydło, przy wsparciu Ministra Henryka Kowalczyka i Pani Aleksandry Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP,  przybyła do Pułtuska pierwsza grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu licząca 156 osób.

Po radosnym i wzruszającym okresie pierwszych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w kraju przyszedł czas na procedury związane z pozyskiwaniem polskich dokumentów oraz potwierdzenia obywatelstwa polskiego nad czym czuwali: Dyrekcja oraz pracownicy Domu Polonii w Pułtusku.

Pierwszym z etapów niezbędnym do całego procesu było przetłumaczenie wszystkich dokumentów stanu cywilnego. Polskie tłumaczenia kazachstańskich i rosyjskich aktów pozwoliły na uzyskanie przez repatriantów polskich aktów stanu cywilnego, niezbędnych do procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Kolejnym krokiem było spolszczenie imion i nazwisk oraz wyrobienie polskich dowodów tożsamości już z polskimi danymi osobowymi.

Po kilkumiesięcznym pobycie w Ośrodku Repatrianci nie tylko otrzymali obywatelstwo Polskie, ale także ukończyli kurs języka polskiego a dorośli kursy zawodowe i wyjechali do wybranych przez siebie miejsc zamieszkania w całej Polsce.

W styczniu 2018 roku przybyła do Ośrodka na podstawie umowy zawartej z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji druga grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu. Aktualnie przebywa i uczy się języka polskiego w Ośrodku w Pułtusku 120 Repatriantów.

W chwili obecnej trwają procedury pozwalające na uzyskanie polskich aktów stanu cywilnego, potwierdzenia obywatelstwa oraz spolszczenie imion i nazwisk. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie polskich dowodów tożsamości. Repatrianci uczestniczyć będą również w kursach zawodowych, dzięki którym wielu z nich bez trudu znajdzie pracę w Polsce.

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju 2020 w Domu Polonii w Pułtusku.

Jak co roku Pani Wioletta Glanowska z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pniewie przekazała dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju 2020 do Domu Polonii w Pułtusku. Światło pokoju – symbol pojednania odebrali w zamkowej Sali Koncertowej im. Jana I. Paderewskiego przedstawiciele Repatriantów z Ośrodka Adaptacyjnego wraz z Dyrektorem Domu Polonii Michałem Kisielem. Płomień zapalony w Grocie Betlejemskiej przemierza za sprawą skautów z całego świata długą drogę, …

Kolejna grupa Repatriantów w Pułtuskim Zamku!

Bardzo się cieszymy, ze możemy gościć VI już grupę naszych Rodaków ze Wschodu w ramach Repatriacji. Za nami pierwsze oficjalne spotkanie nowo przybyłych Repatriantów do Ośrodka Adaptacyjnego w Pułtusku, z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Posłem Henrykiem Kowalczykiem. Działalność Ośrodka Adaptacyjnego przy Domu Polonii w Pułtusku  oparta jest o umowę z MSWiA i ma za zadanie przygotować przybywających Polaków do życia w Polsce. Informujemy, że wszystkie osoby przed przylotem zostały przebadane na Covid-19, …

Kontakt

OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA REPATRIANTÓW
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
DOM POLONII W PUŁTUSKU
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
osrodek@repatriancipultusk.pl

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku,
06-100 Pułtusk, ul. Szkolna 11,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zamekpultusk.pl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.