Historia Ośrodka w Pułtusku

Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Pułtusku powstał w grudniu 2016, kiedy to na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP Pani Beaty Szydło, przy wsparciu Ministra Henryka Kowalczyka i Pani Aleksandry Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP,  przybyła do Pułtuska pierwsza grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu licząca 156 osób.

Po radosnym i wzruszającym okresie pierwszych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w kraju przyszedł czas na procedury związane z pozyskiwaniem polskich dokumentów oraz potwierdzenia obywatelstwa polskiego nad czym czuwali: Dyrekcja oraz pracownicy Domu Polonii w Pułtusku.

Pierwszym z etapów niezbędnym do całego procesu było przetłumaczenie wszystkich dokumentów stanu cywilnego. Polskie tłumaczenia kazachstańskich i rosyjskich aktów pozwoliły na uzyskanie przez repatriantów polskich aktów stanu cywilnego, niezbędnych do procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Kolejnym krokiem było spolszczenie imion i nazwisk oraz wyrobienie polskich dowodów tożsamości już z polskimi danymi osobowymi.

Po kilkumiesięcznym pobycie w Ośrodku Repatrianci nie tylko otrzymali obywatelstwo Polskie, ale także ukończyli kurs języka polskiego a dorośli kursy zawodowe i wyjechali do wybranych przez siebie miejsc zamieszkania w całej Polsce.

W styczniu 2018 roku przybyła do Ośrodka na podstawie umowy zawartej z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji druga grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu. Aktualnie przebywa i uczy się języka polskiego w Ośrodku w Pułtusku 120 Repatriantów.

W chwili obecnej trwają procedury pozwalające na uzyskanie polskich aktów stanu cywilnego, potwierdzenia obywatelstwa oraz spolszczenie imion i nazwisk. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie polskich dowodów tożsamości. Repatrianci uczestniczyć będą również w kursach zawodowych, dzięki którym wielu z nich bez trudu znajdzie pracę w Polsce.