Konto

W ramach ustawy o Repatriacji oraz przełomowych zmian dokonanych w tej ustawi a przyjętych przez Sejm RP jednogłośnie w maju i grudniu  2017 roku, otworzyły się nowe możliwości powrotu do ojczyzny przodków , naszych rodaków z Kazachstanu ale również Polaków z krajów części azjatyckiej byłego ZSRR.

Obecnie pobyt w Ośrodku Repatriacyjnym przewiduje 90-dniowy okres adaptacyjny, który może być wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy. Podczas pobytu w ośrodku repatrianci biorą udział w kursie nauki języka polskiego , poznają zwyczaje , tradycje i polską kulturę . Kolejnym etapem adaptacji są kursy zawodowe organizowane przez wyspecjalizowany ośrodek szkolenia zawodowego .Kluczowym momentem w niesieniu pomocy przez państwo polskie  jest pomoc finansowa na zakup lub wynajem mieszkania w kwocie do 25 tyś zł na osobę oraz kwota ok. 8,5 tyś zł /osobę na zagospodarowanie .Pomoc ta umożliwia zakup mieszkania na rynku wtórnym w małych miastach . Obecna pomoc państwa na rzecz repatriantów jest znacząca i gwarantuje posiadanie własnego choć skromnego mieszkania. Urządzenie mieszkania wymaga jednak wyposażenia czy też wcześniejszego remontu oraz wielu wydatków , jako społeczeństwo mamy możliwość uzupełnienia tej pomocy poprzez wsparcie materialne – przekazanie odzieży, obuwia, zabawek dla dzieci  oraz pomoc pieniężną. Pozwólmy naszym Rodakom z Kazachstanu wrócić do ojczyzny i złączyć się z narodem.

Jednocześnie dziękujemy z całego serca,  w imieniu obdarowanych, wszystkim Darczyńcom , którzy zechcieli wspomóc naszym Rodaków, a wszystkich tych Państwa , którzy chcą nieść pomoc w przyszłości zapraszamy do kontaktu
z nami.
osrodek@repatriancipultusk.pl

Pomoc finansową na rzecz Repatriantów można kierować na konto bankowe Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Pułtusku.
Nr konta bankowego PKO S.A. O/Ciechanów:
13 1240 5282 1111 0000 4895 5641