Aktualności MSWiA: Do kraju przyleciało 58 repatriantów z Kazachstanu

Do kraju przyleciało 58 repatriantów z Kazachstanu

– Państwa dzisiejszy przyjazd jest dowodem na to, że Polska realizuje swój obowiązek wobec wspólnoty rozsianej po całym świecie. Cieszę się, że dzięki poprawie sytuacji gospodarczej mogą Państwo w naszej wspólnej ojczyźnie znaleźć nie tylko dom, ale również pracę. Jestem dumny, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje dziejowe zobowiązanie wobec naszych Rodaków. Państwa obecność w Warszawie jest dowodem na to, że przepisy ułatwiające repatriację działają  – powiedział we wtorek (30 stycznia br.) Paweł Majewski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podczas powitania repatriantów na warszawskim lotnisku.

Repatrianci, którzy przylecieli dziś do Warszawy, przez najbliższe miesiące przebywać będą w prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ośrodku „Dom Polski” w Pułtusku.

W 2017 r sprowadzono do Polski ponad 500 repatriantów

Repatriacja jest trwałym elementem polityki migracyjnej Polski i szczególną formą nabycia obywatelstwa naszego kraju. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Warunki uzyskania wizy repatriacyjnej zostały określone  w ustawie o repatriacji z 2001 r.  Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR.

MSWiA cały czas  usprawnia procedury, które umożliwiają powrót do Ojczyzny.

W latach 2001 – 2017 osiedliły się w Polsce w ramach repatriacji 6054 osoby, w tym w 2017 r. aż 525 osób. W pierwszej połowie lutego br. w mniejszych grupach przybędzie łącznie ok. 30 repatriantów, natomiast w drugiej połowie lutego planowany jest przyjazd kolejnych
65 repatriantów z Kazachstanu.

Dwie ścieżki przyjazdu repatriantów do kraju

W ramach repatriacji istnieją dwie ścieżki przyjazdu do Polski. Pierwszą możliwością jest skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez Pełnomocnika
o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego
i kursach zawodowych.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi od maja 2017 r. przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem
– w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

Niezależnie od tego, z której możliwości repatrianci skorzystają, wszystkim przysługuje wsparcie np. w postaci dofinasowania wyprawki szkolnej dla dziecka czy zrefundowania kosztów szkolenia zawodowego, tak aby wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych
z tego tytułu kosztów.

Całość artykułu ze zdjęciami na:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16929,Do-kraju-przylecialo-58-repatriantow-z-Kazachstanu.html

Jedna odpowiedź do “Aktualności MSWiA: Do kraju przyleciało 58 repatriantów z Kazachstanu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *